Vasabron

Sedan 1907 har Vasabron burit människor, spårvagnar och andra fordon över Vallgraven i Göteborg. Eftersom den har fått sprickor ersätts den nu med en ny och starkare konstruktion. Målet är att behålla och återskapa så mycket som möjligt av den vackra brons utseende. Vasabron öppnar igen för trafik i mitten av juli 2019, och invigs under Kulturkalaset den 10 augusti.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: Sommaren 2019.
Publicerad 3 maj 2017 (Uppdaterad 8 maj 2019)