Vasabron

Sedan 1907 har Vasabron burit människor, spårvagnar och andra fordon över Vallgraven i Göteborg. Nu har den fått sprickor och behöver ersättas med en ny och starkare konstruktion. Målet är att behålla och återskapa så mycket som möjligt av den vackra brons utseende.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: Sommaren 2019.
Publicerad 3 maj 2017 (Uppdaterad 21 februari 2019)