Arbetet med Vasabron försenas

Projektet kommer att bli försenat. Orsaken till förseningen är bland annat hinder som projektet stött på vid norra brofästet.

Trafikkontoret har under hösten fört samtal med entreprenören gällande handlings- och tidplan för rekonstruktionen av Vasabron. Det är nu tydligt att projektet kommer att bli försenat. Orsaken till förseningen är bland annat hinder som projektet stött på vid norra brofästet (mot Grönsakstorget) då grundläggningen av den nya bron måste göras på annat sätt än planerat. Vissa moment i tillvaratagandet av brons gamla delar – som ska återanvändas på den nya bron – har också visat sig ta längre tid än förutspått.

Det är ännu osäkert när vi kommer att kunna öppna bron för trafik. Enligt den tidplan som entreprenören presenterat skjuts arbetet fram till hösten 2018. Samtal pågår fortfarande mellan trafikkontoret och entreprenören.

Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 12 december 2018)