Många av de runt 500 personerna som kom till den nya Vasabron denna lite kulna augustilördag tog verkligen chansen att vara med och skriva om historien. Det blev dans, musik, cirkus och mycket skratt. Och denna gång, till skillnad mot när den ursprungliga bron invigdes 1907, klippte kronprins Gustaf bandet.

Trafiknämndens ordförande Toni Orsulic och trafikdirektör Stefan Eglinger höll tal. De beskrev Vasabron som en fantastisk bro, en av Göteborgs paradbroar och Sveriges bäst bevarade jugendbro. De framhöll också den stora omsorg som har lagts på att bevara brons utseende, samtidigt som konstruktionen är starkare och säkrare än på den gamla bron. Räckena, balkarna, masterna, allt är varsamt renoverat och tillbakasatt för att bevara en bit av Göteborgs viktiga historia.

Stefan Eglinger framhöll hur avgörande broarna över vallgraven är för att vi ska kunna ha en levande innerstad.

- Ombyggnaden av Vasabron har visat vilken viktig funktion en enskild bro över vallgraven faktisk fyller. Och jag vill passa på att tacka för visat tålamod under byggtiden, sa Stefan Eglinger i sitt tal.

Den nya Vasabron blev försenad över 1 år, men nu kan bussar, spårvagnar, bilar, cyklar och andra fordon äntligen rulla över bron igen. Förhoppningsvis i minst 100 år till. 

Blomsterflickan Eliza och kronprins Gustaf.

Blomsterflickan Eliza och hovfotografen Aron.

Kronprinsen anländer.

Sångfåglarna fru Heléne Jonsson och herr Mats Persson tillsammans med trafiknämndens ordförande Toni Orsulic och trafikdirektör Stefan Eglinger. Kronprins Gustaf för ovanlighetens skull i bakgrunden.

Clownen Esmeralda och jonglören Douglas.

Bilder: Sten Dereman

Publicerad 14 augusti 2019 (Uppdaterad 22 juli 2020)