Vasabron öppnas för trafik den 15 juli, och den 10 augusti firas rekonstruktionen med invigningsfest.

Vasabron öppnas för alla trafikslag, med undantag av spårvagnarna som kommer att börja rulla över bron igen när Västtrafik byter tidtabell 19 augusti.

Att Sveriges mest bevarade bro i så kallad jugend-stil och en av Göteborgs paradbroar nu finns på plats igen gör det lättare för alla trafikslag att sig till och från Västra Hamngatan, Kungstorget och smågatorna däromkring.

Även bussarna, bland andra på stombusslinje 16, börjar trafikera bron igen på måndag. Däremot kommer spårvagnarna inte att börja köra sin vanliga väg över Vasabron och Västra Hamngatan igen förrän 19 augusti då Västtrafik byter till sin vintertidtabell.

Starkare konstruktion

Samtidigt som Vasabron nu öppnas upphör omledningen av trafik via Viktoriabron och Magasinsgatan ett kvarter längre västerut. Detta gör att mängden trafik minskar igenom Grönsakstorgets västra hållplatsläge på Södra Larmgatan där spårvagnar, bussar, lastbilar och vanliga bilar har trängts under ombyggnaden av Vasabron.

Den nya Vasabron har fått en nyare och starkare konstruktion för att klara framtidens kollektivtrafik och varutransporter till Göteborgs innerstad. Men den nya bron är också lite bredare än den gamla, för att få plats med bredare gångbanor och öka trafiksäkerheten.

Den nya bron är också lite bredare än den gamla, för att få plats med bredare gångbanor och öka trafiksäkerheten.

Invigning med prinsbesök

Den officiella invigningen av Vasabron sker om ytterligare några veckor, lördagen 10 augusti, under Gothenburg Cultural Festival.

Då bjuder Göteborgs Stad och företaget som byggt den nya bron, Veidekke, på invigningsfest med skådespel, musik, humor och historia.

Om vi har tur, kommer kronprins Gustaf förbi och sprider kunglig glans.

Utsmyckningar har bevarats

Den ursprungliga Vasabron stod färdig 1907 och var utsmyckad i jugend-stil med slingrande linjer och blom- och växtmotiv på broräckena och belysningsstolparna.

På den nya bron har Göteborgs Stad nu bevarat eller återskapat så mycket som möjligt av den gamla brons utsmyckningar.

Publicerad 12 juli 2019 (Uppdaterad 22 juli 2020)