Rekonstruktionen av Vasabron åter igång

Efter en paus i arbetet med Vasabron har nu den nya entreprenören etablerat sig och arbetet är åter igång.

Under sommarmånaderna juli och augusti kommer projektet att riva den spont som flyttade på sig under tidigare entreprenad och ersätta den med ny spont. Arbetet sker på den norra sidan mot Grönsakstorget och kommer i perioder att innebära en del buller.

Samtidigt startar betonggjutningar för det södra landfästet och montering av granitsten som tillvaratagits från den gamla bron.

En kran har monterats på den södra sidan mot allén som ska lyfta byggmaterial till den norra sidan. Detta för att minimera byggtrafik vid Grönsakstorget.

Arbetet bedrivs måndag till fredag kl. 7–19. Projektet kommer också att arbeta en del helger kl. 8–17.

Publicerad 26 juni 2018 (Uppdaterad 12 december 2018)