Sahlgrensgatan öppen i december

Sahlgrensgatan kommer att vara öppen för gående under julhandeln i december.

Rekonstruktionen av Vasabron pågår för fullt och grundläggningen av bron är klar. Nu gjuts nya brostöd och stenen från den gamla bron återmonteras. Målet är att behålla och återskapa så mycket som möjligt av den vackra brons utseende.

Det nuvarande arbetet tillåter att Sahlgrensgatan kan öppnas upp tillfälligt för gående. Containrar med belysning ställs upp på en del av gatan, så att gående kan passera säkert förbi arbetsplatsen.

Publicerad 30 november 2018 (Uppdaterad 12 december 2018)