Så här kan det komma att se ut vid en av de västra uppgångarna från Västlänkens station vid Centralen. Till höger syns en av ramperna upp till nya Hisingsbron.

Så här kan det komma att se ut vid en av de västra uppgångarna från Västlänkens station vid Centralen. Till höger syns en av ramperna upp till nya Hisingsbron.

Västlänken

Göteborg ska utvecklas till en grön och nära storstad i en växande och hållbar region. Västlänken är en av förutsättningarna för att detta ska bli möjligt. Västlänken kommer att öka kapaciteten för tåg i Göteborg, göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort. Den 30 maj 2018 togs första spadtaget i Västlänken.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: 2026.

Nyheter

Vänta lite ...
Publicerad 29 december 2016 (Uppdaterad 13 januari 2020)