Så här kan det komma att se ut vid en av uppgångarna från Station Haga.

Så här kan det komma att se ut vid en av uppgångarna från Station Haga.

Västlänken

Göteborg ska utvecklas till en grön och nära storstad i en växande och hållbar region. Västlänken är en av förutsättningarna för att detta ska bli möjligt. Västlänken kommer att öka kapaciteten för tåg i Göteborg, göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort. Den 30 maj 2018 togs första spadtaget i Västlänken.
Byggande pågår. Beräknas klart 2026.
Publicerad 29 december 2016 (Uppdaterad 19 augusti 2020)