Förstärkningsarbetena i Götatunneln avbryts

Projekt Västlänken kommer inte att genomföra några förstärkningsarbeten i Götatunnelns norra rör nu i höst. Arbetena har visat sig ta längre tid än beräknat och Trafikverket vill kunna öppna Götatunneln för trafik i båda riktningarna som planerat i mitten av december.

Sedan i slutet av juni har projekt Västlänken genomfört förstärkningsarbeten i Götatunnelns södra rör, vilket inneburit att tunneln enbart varit öppen för trafik mot Järntorget.

Inom kort var det tänkt att förstärkningsarbetena skulle fortsätta i det norra röret och vara klart till mitten av december. Men nu har Trafikverket beslutat att avbryta förstärkningsarbetena i Götatunneln i samband med att arbetena i det södra tunnelröret är klara. Anledningen är att arbetena i det norra röret tar längre tid än beräknat.

- Vi väljer att avbryta arbetena eftersom vi inte vill äventyra sluttiden för enkelriktningen av Götatunneln, säger Joakim Jonsson som chef för Teknik och Miljö inom projekt Västlänken. Tunneln kommer att öppnas i två färdriktningar som planerat i mitten av december.

Oklart när arbetena återupptas

Orsaken till att tunneln inte kan öppna som vanligt innan mitten av december är att det även pågår underhållsarbeten och arbeten kopplade till bygget av Hisingsbron.

Trafikverket vet ännu inte när man kan fortsätta med förstärkningsarbetena i det norra tunnelröret eller hur lång tid det kommer att ta. Planeringen måste inte minst ta hänsyn till andra trafikpåverkande projekt och underhåll i staden de kommande åren.

Att förstärkningsarbetena nu avbryts i Götatunneln, menar Trafikverket inte kommer att ha någon påverkan på tidplanen eller budgeten för Västlänken i stort.

Publicerad 25 september 2018 (Uppdaterad 12 december 2018)