Så byggs Västlänken i Haga och Rosenlund

Under 2019 tar bygget av Västlänken etapp Haga ordentlig fart, vilket kommer att få stor påverkan på området. Den 1 april stängdes Rosenlundsbron för biltrafik och andra trafikförändringar väntar längre fram. Trafikverket har tagit fram en film om de olika byggskeendena under året.
Haga-station-tumnagel-video-nyhet-1920x1080.png

Om bygget av Västlänken i Haga

Publicerad 11 april 2019 (Uppdaterad 15 april 2019)