Kärreken flyttar från Korsvägen till Carlanderska parken.

Kärreken flyttar från Korsvägen till Carlanderska parken.

Omkring Korsvägen sker stora förändringar som påverkar såväl trafik som träd, på grund av bygget av Västlänken och station Korsvägen. Trafikverkets och Göteborgs Stads gemensamma utgångspunkt är att bevara så många träd som det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt under bygget av Västlänken. Därför flyttas nu kärreken, som markerar mittpunkten på Korsvägen, till Carlanderska parken.

Ny plats i park

Kärreken är 28 år gammal. När den kom på plats i april 2001 fanns GT på plats och dokumenterade händelsen. Artikeln avslutades med att kärreken ”beräknas bli stående i 190 år”.

– En kärrek kan bli upp till 150/200 år, så det här exemplaret kommer säkert att kunna stå i över hundra år till. Speciellt som den nya platsen är i parkmiljö och inte trafikmiljö som på Korsvägen, säger Sandra Eliasson, markingenjör, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

"En kärrek kan bli upp till 150/200 år, så det här exemplaret kommer säkert att kunna stå i över hundra år till. Speciellt som den nya platsen är i parkmiljö och inte trafikmiljö som på Korsvägen."

Lämplig art i stadsmiljö

 

Kärreken är den första som planterades i Göteborg. Idag finns arten även på andra håll i staden, till exempel längs Mölndalsvägen, längs Kungsladugårdsgatan där almarna bytts ut mot kärrek och längs Älvsborgsgatan där almarna successivt byts ut mot kärrek, på grund av almsjukan – en svampsjukdom som angriper almar.

– Trädarten är, om den ges rätt förhållanden, mycket lämplig i stadsmiljö eftersom den har ett fint växtsätt, vackert bladverk och det är en art som inte drabbas av sjukdom i så stor utsträckning, säger Sandra Eliasson.

På kärreken som nu ska flyttas växer olika lavar, bland annat getlav som är fridlyst. För att dessa lavar även fortsatt ska ha gynnsamma växtförhållanden så kommer trädet att planteras i samma väderstreck som det står på Korsvägen.

Tallar från Korsvägen står i Jubileumsparken

Andra träd som har flyttats från just Korsvägen är de tallar som stod i sluttningen upp mot Liseberg. De finns nu i Jubileumsparken i Frihamnen. De ingår i de testplanteringar som gjordes 2017 för att se vad som fungerar att plantera i den hårdgjorda och väderutsatta miljön i Frihamnen och ett första steg i arbetet med att göra Jubileumsparken grönare.

Läs mer om flytt av stora träd under bygget av Västlänken


Under de senaste åren har Trafikverket, i samverkan med Göteborgs Stad, flyttat omkring 300 träd för att bevara dem under bygget av Västlänken. Antingen har träden flyttats till nya permanenta platser i staden eller tillfälligt till en plantskola, för att sedan kunna flyttas tillbaka till staden när Västlänken är färdigbyggd.
 

Publicerad 20 november 2019 (Uppdaterad 16 augusti 2021)