Visualisering av station Haga. ©Gottlieb Paludan Architects och ÅF Infrastructure.

Som en del av Västlänken gör Göteborgs Stad en internationell urvalsupphandling för två nya konstgestaltningar i stadsrummen runt stationerna Haga och Korsvägen. Mellan 20 september och 20 oktober kan konstnärer lämna intresseanmälan för uppdragen. Sex utvalda konstnärer eller konstnärsgrupper, tre för respektive station, kommer sedan att ta fram idéförslag.

– Ambitionen är att konstnärerna ska ta in hela stadsrummet i sina konstnärliga koncept och gå i dialog med den arkitektur och konst som redan är planerad för platsen, säger Sarah Hansson, processledare för offentlig konst på Göteborg Konst, kulturförvaltningen.

All konst som produceras inom ramen för Västlänken utgår ifrån konstprogrammet Kronotopia, som presenterar den konstnärliga visionen för projektet. Namnet kommer av grekiskans chrónos (tid) och tópos (plats).

– Tid och plats är väldigt påtagliga aspekter av Västlänken. Historiska lager och kulturmiljöer framträder när vi gräver upp staden. Vi kommer i närkontakt med det förflutna och de arbetare som en gång lade grunden för vår stad, samtidigt som vi bygger lösningar för ett Göteborg i framtiden. Det finns något svindlande i det som vi hoppas att konstnärerna ska motiveras av, säger Sarah Hansson.

Konstgestaltningarna finansieras genom enprocentregeln, som innebär att en procent av den totala byggkostnaden går till konstgestaltning. I Västlänken aktualiseras regeln både på statlig, regional och kommunal nivå, vilket gör det till ett unikt projekt i Göteborg.

Redan 2016–2017 utlyste Statens konstråd internationella tävlingar för konsten i de underjordiska plattformarna. Då vann bland andra de uppmärksammade förslagen Evig anställning av konstnärsduon Goldin & Senneby för Korsvägen och framlidne kinesiska konstnären Huang Yong Pings Rainbow Snake för Haga.

Nu har turen kommit till Göteborgs Stad att upphandla konstgestaltningar för stadsrummen runt stationerna.

– Det unika med konstens roll i stadsutveckling är att den kan tänka bortom vissa funktioner. På så vis tillåts oförutsedda kvaliteter komma till uttryck. Vi är väldigt spända och nyfikna på vad konstnärerna kommer att föreslå, säger Sarah Hansson.

De vinnande förslagen offentliggörs preliminärt i juni 2022. Installation och invigning sker 2026, när Västlänken är klar.

Relaterade länkar:

Konstgestaltningarna i stadsrummen runt stationerna Haga och Korsvägen finansieras av Göteborgs Stad genom Trafikkontoret och processleds av Göteborg Konst, kulturförvaltningen. Upphandlingen för Station Centralen kommer i ett senare skede.

Publicerad 16 september 2021 (Uppdaterad 16 september 2021)