Västra Nordstan

I Västra Nordstan, med Kronhuset och Kronhusbodarna som hjärta, pågår ett omfattande utvecklingsarbete utifrån ledorden hållbarhet, innovation och tradition.

Rådhuset och Kvarteret Högvakten är en del av Västra Nordstan, en stadsdel som är under utveckling. Målsättningen är att få en levande och trygg stadsdel där verksamheternas inriktning och utbud präglas av ett hållbarhetstänk och utgör en kontrast och komplement till utbudet i Nordstans köpcentrum.

Utvecklingsarbetet har rubriken Västra Nordstan Revival. Här ingår både att främja evenemang som Cirkulära Tider och Kronhusjul såväl som arbete med att få in publika verksamheter under fler av dygnets timmar i gatuplan längs med Postgatan.

Bilden visar Gustav Adolfs Torg med de ljusgula hus som finns kring torget, Wenngrenska Huset, Strömska Huset, gamla Stadshuset och Börsen från 1700- och 1800-talen

Kvarteret Högvakten, Wenngrenska Huset, Strömska Huset, gamla Stadshuset och Börsen från 1700- och 1800-talen

Kvarteret Högvakten

2016-2018 var det Kvarteret Högvaktens tur, det vill säga husen på torgets norra sida: Wenngrenska Huset, Strömska Huset, gamla Stadshuset och Börsen från 1700- och 1800-talen.

Runt 1 200 pålar användes för grundförstärkningen vilket gör projektet till ett av de största i sitt slag som genomförts i Göteborg

Runt 1 200 pålar användes för grundförstärkningen vilket gör projektet till ett av de största i sitt slag som genomförts i Göteborg. Samtidigt rustades husen upp och gjordes mer ändamålsenliga och tillgängliga invändigt.

Utöver detta har husen runt Gustaf Adolfs Torg återfått sina originalkulörer.

Interiör i Börsen

Interiör inne i Börshuset

Inne i Börsen, där det mesta av originalutförandet är bevarat, genomfördes varsamma restaurerings- och återställningsarbeten.

Interiörer som tak, väggar, stuckaturer, textilier, möbler och takkronor gicks igenom och rengjordes för hand av konservatorer. Under processen gjordes det också nya upptäckter. I trapphuset hittades dittills okända dekormålningar som troligtvis är från när huset byggdes. Dessa skrapades fram och kommer att bevaras. Kommunfullmäktige, som hållit sina sammanträden i Börsen sedan 1863 kunde flytta tillbaka i början av 2019.

I trapphuset hittades denna okända dekormålning som troligtvis är från när huset byggdes. Dessa skrapades fram och kommer att bevaras.

Gustav Adolfs Torg

Gustaf Adolfs Torg har allt sedan Göteborg grundades 1621 varit centrum för staden. Husen runt torget har upprustats i etapper mellan 2012-2018 för stadens ledning.

2014 invigdes det upprustade och ombyggda Rådhuset som Göteborgs nya stadshus. Husets äldsta delar är från 1600-talet men mest känd är Gunnar Asplunds tillbyggnad från 1934 som fortfarande drar arkitekturintresserade från när och fjärran.

Bilden visar det ljusgula Rådhuset i Göteborg i höstsol

Rådhuset i Göteborg

Upprustningsprojekt som ingår i Göteborg förstärkt

Kontakt

  • Hedvig Ahlstrand
  • Kommunikationsansvarig
Uppdaterad 8 juli 2021