Parkeringsytan ska göras jämnare och få belysning. (Obs! Bilden är en genrebild och inte från den aktuella parkeringen)

I dagarna startar arbetet med att fixa iordning den parkeringsyta som finns i området där Vättlefjälls motionscentrum nu byggs.

1 mars - 18 april kommer arbetet med parkeringsytan att pågå. Bland annat kommer ytan att få ett jämnare underlag och belysning. Under denna period kommer det att finnas färre parkeringsplatser, då delar av parkeringen stängs av i omgångar under arbetets gång.

Blir avgiftsbelagd parkering

Efter att förbättringsarbetet är klart kommer parkeringen att bli avgiftsbelagd. Detta kommer att ske någon gång under maj månad.

Publicerad 23 februari 2021 (Uppdaterad 23 februari 2021)