Byggnaden för motionscentrumet börjar nu ta form.

Den som nu besöker platsen kan ana hur själva byggnaden för motionscentrumet kommer att se ut när den är klar. Just nu pågår ett intensivt arbete med att få på taket och bygga ett tätt hus för att därefter kunna torka ut byggfukt.

Idrotts- och föreningsförvaltningen som kommer att driva anläggningen arbetar också vidare med att skapa ett bra innehåll, bland annat med samarbeten kopplade till folkhälsoinsatser och för att nå ut till föreningar som kan vara intresserade av att ha aktiviteter i anläggningen på kvällstid. 

Bild över en röd förrådsbyggnad där två stora portar står öppna och visar hyllor med kanoter. Skog i bakgrunden.

Det nya kanotförrådet är nu klart och står granne med det blivande motionscentrumet. I förrådet förvarar Friluftsfrämjandet kanoter som de hyr ut.

Del av grusbelagd parkeringsyta med nya kantplankor i trä, en annan parkeringsyta med ljusstolpar syns längre bort. Väg och skog i bakgrunden.

Parkeringen har fått en kvalitetshöjning med ett jämnare underlag och belysning.

Publicerad 21 maj 2021 (Uppdaterad 27 maj 2021)