Konceptförslag, Geelys innovationscentrum ut mot Pumpgatan.

Pumpgatan

Ett innovationscentrum, hållplats för färja i kollektivtrafik, flera restauranger, en skola och ordentligt med kontor – allt samsas i detaljplanen för Pumpgatan på Lindholmen. Det första kontorshuset ut mot Lindholmsallén stod klart i januari 2020. Två år senare kan den här vyn vara verklighet med kontorsbyggnader på mellan nio och fjorton våningar, ett design- och besökscentrum i sex våningar och ett elva våningar högt hotell.
Byggande pågår. Beräknas klart 2022.

Den kinesiska koncernen Geely håller på att etablera ett innovationscentrum på Pumpgatan, granne med SVT:s byggnad och mitt emot på andra sidan Göta Älv ligger Göteborgsoperan.

Detaljplanen för en första etapp antogs av byggnadsnämnden den 22 maj 2018 och byggstart skedde sommaren 2018. Den första etappen är en åtta våningar hög kontorsbyggnad, som stod klar för inflyttning i januari 2020.

Planen innehåller också en skola för cirka 720 elever.

En andra etapp beräknas stå klar år 2022 och består av kontorsbyggnader med mellan nio och fjorton våningar, ett design- och besökscentrum i sex våningar och ett elva våningar högt hotell. Planen innehåller också en ny färjehållplats vid Keillerkajen. Den andra etappen i detaljplanen har efter samrådet delats upp vilket gör att skolan för drygt 700 elever i årskurs 4–9 går på granskning efter ytterligare utredningar som en tredje etapp. Totalt innebär satsningen arbetsplatser för omkring 3 500 personer.

Geelys etablering innebär också att såväl det västsvenska fordonsklustret som Sverige som forskningsnation stärks.

Konceptförslag Pumpgatan, över skolbyggnad och skolgård. Vy från Planetgatans föreslagna förlängning.

Uppdaterad 9 oktober 2020