Konceptförslag, Geelys innovationscentrum ut mot Pumpgatan.

Pumpgatan

Ett innovationscenter, hållplats för färja i kollektivtrafik, flera restauranger, en skola och ordentligt med kontor – allt samsas i detaljplanen för Pumpgatan på Lindholmen. Det första kontorshuset ut mot Lindholmsallén stod klart i januari 2020. Snart kan den här vyn vara verklighet med kontorsbyggnader på mellan nio och fjorton våningar, ett innovations- och designcenter i sex våningar och ett elva våningar högt hotell.
Byggande pågår. Beräknas klart 2022.

Den kinesiska koncernen Geely håller på att etablera ett innovations- och designcenter, kallat Uni3 by Geely. Det ligger på Pumpgatan, granne med SVT:s byggnad.

Detaljplanen för en första etapp längs med Lindholmsallén gick snabbt från planbesked till inflyttningsbart kontor. Planen antog 2018 och den åtta våningar hög kontorsbyggnaden stod klar för inflyttning i januari 2020.

Planen innehåller också en skola för cirka 720 elever.

En andra etapp beräknas stå klar år 2022 och består av kontorsbyggnader med mellan nio och fjorton våningar, ett innovations- och designcenter i sex våningar och därefter ett elva våningar högt hotell. Planen innehåller också en ny färjehållplats vid Keillerkajen. Den andra etappen i detaljplanen har efter samrådet delats upp vilket gör att skolan för drygt 700 elever i årskurs 4–9 går på granskning efter ytterligare utredningar som en tredje etapp. Totalt innebär satsningen arbetsplatser för omkring 3 500 personer.

Det västsvenska mobilitetsklustret förstärks i och med Geelys etablering.

Konceptförslag Pumpgatan, över skolbyggnad och skolgård. Vy från Planetgatans föreslagna förlängning.

Uppdaterad 25 februari 2021