Konceptförslag, Geelys innovationscentrum ut mot Pumpgatan.

Konceptförslag, Geelys innovationscentrum ut mot Pumpgatan.

Pumpgatan

Ett innovationscentrum, kontor, hotell, restauranger, en skola, och en färjehållplats. Det är planen för Pumpgatan. Byggstart är redan sommaren 2018.

Den kinesiska koncernen Geely kommer att etablera ett innovationscentrum på Pumpgatan, granne med SVT:s byggnad och mitt emot på andra sidan Göta Älv ligger Göteborgsoperan.

Detaljplanen för en första etapp antogs av byggnadsnämnden den 22 maj 2018 och byggstarten är redan under sommaren 2018. Den första etappen är en åtta våningar hög kontorsbyggnad, som beräknas vara klar för inflyttning i januari 2020.

Planen innehåller också en skola för cirka 720 elever.

En andra etapp beräknas stå klar år 2022 och består av kontorsbyggnader med mellan nio och fjorton våningar, ett design- och besökscentrum i sex våningar och ett elva våningar högt hotell. Planen innehåller också en skola för cirka 720 elever i årskurs 4–9 samt en ny färjehållplats vid Keillerkajen. Totalt innebär satsningen arbetsplatser för omkring 3 500 personer.

Geelys etablering innebär också att såväl det västsvenska fordonsklustret som Sverige som forskningsnation stärks.

Konceptförslag Pumpgatan, över skolbyggnad och skolgård. Vy från Planetgatans föreslagna förlängning.

Vilket betyg ger du den här webbplatsen?

Hjälp oss att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår minienkät. Det tar bara några sekunder. Tack för dina synpunkter!

Till enkäten
Uppdaterad 11 juli 2018