Rain Gothenburg

Det regnar i snitt var tredje dag i Göteborg. Och med klimatförändringen kommer de svåra skyfallen att öka. Därför satsar Göteborg på att bli en internationell förebild som regnstad. Både i att bygga en hållbar stad som tar hand om stora regnmängder och att ta tillvara regnets möjlighet till att ge unika upplevelser, men också genom att koppla tillbaka till göteborgarnas önskan att komma närmare vatten i alla former.

Regnet utmanar Göteborg att hantera översvämningsproblematik på ett kreativt sätt. Klimatförändringar kommer att leda till att regnmängderna och skyfallen ökar och dagens sätt att ta hand om vattnet med dagvattenbrunnar räcker inte, utan vi behöver hitta fler och nya sätt.

Det kan handla om att anlägga regnrabatter eller andra öppna dagvattenlösningar. Det krävs också att flera aktörer i samhället hjälps åt om vi ska klara det.

Via jubileumssatsningen Rain Gothenburg arbetar Göteborgs Stad med att både uppmärksamma den här utmaningen och att hitta nya sätt att skydda staden från regnets verkningar. Men satsningen ska också ta tillvara den resurs regnet är för konst, kreativitet och unika upplevelser.

Satsningen ska också ta tillvara den resurs regnet är för konst, kreativitet och unika upplevelser.

Rain Gothenburg har hittills ordnat en internationell konferens för att komma fram till nya och kreativa dagvattenlösningar som kan byggas i staden. Den 8 december, 2018 invigdes en regnlekplats i Renströmsparken.

Fram till 2021 ska staden bygga två innovativa dagvattenlösningar som kombineras med konstnärliga uttryck: den ena i Lorensberg vid Viktor Rydbergsgatan, den andra vid Gårdstens torg.

Många fler projekt kopplat till regn är planerade tillsammans med olika intressenter och kommer sakta men säkert bygga en kreativ regnstad.

Publicerad 27 mars 2019 (Uppdaterad 13 maj 2019)