Vad?

Regnet utmanar Göteborg att hantera översvämningsproblematik på ett kreativt sätt. Klimatförändringar kommer att leda till att regnmängderna och skyfallen ökar och dagens sätt att ta hand om vattnet med dagvattenbrunnar räcker inte, utan vi behöver hitta fler och nya sätt.

Med Rain Gothenburg visar Göteborg hur vi kan ta oss an utmaningarna på ett kreativt sätt, med målet att bli världens bästa stad när det regnar.

Rain Gothenburg var ursprungligen en av många idéer som göteborgarna bidrog med inför stadens 400-årsjubileum. En idé som blev en vision som nu är en kreativ och metodisk process för att skapa en bättre stad.

Hur

Via jubileumssatsningen Rain Gothenburg arbetar Göteborgs Stad med att både uppmärksamma den här utmaningen och att hitta nya sätt att skydda staden från regnets verkningar. Men satsningen ska också ta tillvara den resurs regnet är för konst, kreativitet och unika upplevelser.

Rain Gothenburg har hittills möjliggjort ett antal projekt så som en internationell konferens för att komma fram till nya och kreativa dagvattenlösningar som kan byggas i staden. 2018 invigdes en regnlekplats i Renströmsparken. 2019 lades det första brunnslocksposeilocket. Världens bästa skola när det regnar planeras i Torslanda. Konstnären Bea Szenfeld har skapat regnkonst på Esperantoplatsen. En mängd inspirerande föreläsningar och kreativa workshops har anordnats. 

Kontakt

  • Jens Thoms Ivarsson
  • Magnus Mott
Publicerad 3 juni 2020 (Uppdaterad 10 januari 2022)