Vad?

Göteborgs Stad arbetar för en större andel av det totala antalet resor i Göteborg ska ske med cykel. Betydligt fler än idag ska uppleva Göteborg som en cykelvänlig stad. 

Hur?

Stadsdelar och stora målpunkter ska knytas samman av ett sammanhängande pendlingscykelnät med god framkomlighet och trafiksäkerhet. Cyklister och fotgängare ska vara väl separerade från varandra och vid behov från biltrafiken. Korsningarna görs enklare och tydligare. Det handlar också om att bättre underhålla redan befintliga cykelbanor. Nya cykelparkeringar, inklusive parkeringsgarage, är andra viktiga investeringar viktigt för att göra det mer attraktivt att cykla i Göteborg.

Varför?

Att öka andelen resor med cykel är avgörande för att få till stånd ett mer hållbart Göteborg och mer attraktiva stadsmiljöer, med minskade utsläpp från trafiken, lägre bullernivåer och mindre trängsel på gatorna. 

Vem?

Trafikkontoret ansvarar för utbyggnad och underhåll av det lokala cykelnätet. Sedan finns det en del statliga cykelbanor som Trafikverket ansvarar för. Staten är också med och delfinansierar ett stort antal cykelbanor i Göteborg. Dels via den s k Sverigeförhandlingen, dels via stadsmiljöavtalen. 

Avsnitt 3: Hur skapar vi en bättre stad för cyklister?

Cyklandet i Göteborg ökar stadigt. Men vad krävs för att Göteborg ska bli en riktig cykelstad typ Malmö och Lund? Stadsarkitekt Björn Siesjö samtalar med Malin Månsson, cykelstrateg på trafikkontoret och Johan Fahlnaes, cykelentusiast, om stadens cykelsatsningar och om hur den pågående stadsutvecklingen kan bana väg för ett ökat cyklande. Pumpstationer, cykelgarage, pendelcykelbanor och frånvaron av stopp- och svängtecken är några av de ämnen som avhandlas.

Karta över Göteborg med markeringar som visar platser med planerade eller pågående projekt inom cykel.

Under 2021 pågår det en rad arbeten i Göteborg för att förstärka eller bygga ut cykelnätet.

Investering cykelinfrastruktur 2021

 1. Björlandavägen, St-Olofsgatan-Hisingsleden
 2. Torpavallsgatan/Billerudsgatan
 3. Agnesbergsvägen: Gamlestadsvägen
 4. Mölndalsvägen, St. Sigfrids Gata
 5. Kungsladugårdsgatan, Högsbogatan–Ståthållaregatan
 6. Hisingsbron-Älvsborgsbron
 7. Stigberget-Saltholmen
 8. Backaplan-Bräckemotet
 9. Annedalsmotet-Götaplatsen
 10. Gång- och cykelbro över Göta Älv mellan  Hugo Hammars Kaj-Packhuskajen
 11. Ågrändsbron
 12. Förstamajgatan, Tideräkningsgatan-Adventsvägen
 13. Engelbrektsgatan, delen Södra vägen-Aschebergsgatan
 14. Sten Sturegatan
 15. Rävebergsvägen, Hästhagen-Norrleden
 16. Rävebergsvägen, Rannebergsvägen-Kummingatan
 17. Drottningtorget

Kontakt

 • Eva Eriksson
 • Kommunikationsansvarig
Publicerad 24 augusti 2021 (Uppdaterad 24 oktober 2022)