Vad?

I Göteborg pågår och planeras ett stort antal infrastrukturprojekt, bland annat tågtunneln Västlänken med tre nya stationer. Flera projekt är redan avslutade, som Hisingsbron och Marieholmstunneln. 

Hur?

Fram till år 2028 görs en rad storsatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Göteborgsregionen via Västsvenska paketet. Merparten av finansieringen i Västsvenska paketet utgörs av statliga medel, där en del i sin tur kommer från trängselskatten. För Göteborgs del möjliggör Västsvenska paketet en livskraftig, attraktiv, grön och tät nära storstad. 

Målbild Koll 2035 antogs av kommunfullmäktige våren 2018 och anger hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i det sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år 2035, för att attrahera och ta hand om betydligt fler resenärer. 

Målbilden omfattar ett antal trafikkoncept med tydliga egenskaper och funktioner i stomnätet. Spårvagnstrafiken delas upp mellan Stadsbana, med högre krav på
hastighet och kapacitet i de längre stråken, och Spårvagn för de kortare stråken.
Metrobuss är ett nytt snabbusskoncept som inkluderar dagens expressbussar och
Citybuss är en vidareutveckling och renodling av dagens stombuss.

Tack vare resultatet av den så kallade Sverigeförhandlingen med staten har Göteborg möjligheten att snabbare genomföra flera av de planerade satsningarna i Målbild Koll 2025. Framförallt handlar det om sträckan Brunnsbo-Linné. 

Varför?

Infrastrukturen byggs ut för staden och regionen ska klara av att möta ett växande antalet resenärer och en större mängd godstransporter, men också för att främja ett mer hållbart resande, bland annat att fler ska välja att resa med kollektivtrafiken. Det handlar också om att  bättre knyta ihop Göteborg med nya älvförbindelser och att utforma trafiknätet så att människor med olika behov och möjligheter på ett enkelt sätt ska kunna förflytta sig mellan stadens olika delar. Därtill måste vi säkerställa att varor, gods och avfall kan distribueras på ett smidigt sätt för att försörja alla verksamheter i staden.

 

Kontakt

  • Peter Wannding
  • Kommunikationsansvarig
Publicerad 24 augusti 2021 (Uppdaterad 15 februari 2022)