En av de nya elbussarna på linje 58 står och laddar.

Det som banat väg för att det nu finns så många elbussar i det ordinarie linjenätet i Göteborgsområdet är bland annat de lyckade tester som de senaste åren har gjorts med elbussar på extralinjerna 55 och EL16.

Testerna har ägt rum inom ramen för det breda samarbetet Electri City Göteborg, som samlar Göteborgs Stad, Västtrafik och ett stort antal andra aktörer. Göteborgs Stad har bland finansierat en del av kostnaderna för driften av bussarna, genom ett så kallat kollektivtrafiktillköp.

Nöjda förare och resenärer

Tekniken i bussarna och laddinfrastrukturen har fungerat väl, och förare och resenärer har varit väldigt nöjda. Boende och de som vistats där bussarna rullat förbi har fått uppleva fördelarna med bussar som både är utsläppsfria och tystare. De grönfärgade bussarna på linje 55 och EL16 har nu fullgjort sitt uppdrag och tas ur trafik i samband med att de nya elbussarna, klassiskt blåfärgade, nu rullar i staden.

Enbart elbussar år 2030

De närmare 150 nya elbussarna trafikerar nu 34 helt elektrifierade linjer i Göteborg, Mölndal och Partille. I Göteborg handlar det främst om de sydvästra delarna av staden. Andra blå elbussar finns sedan tidigare på bl a linje 60.  Du kan läsa mer om lanseringen av elbussarna på Västtrafiks webbplats. 

Målet är att samtliga bussar i stadstrafiken ska vara elbussar år 2030. Detta kommer att förbättra stadsmiljön och bidra till en mer hållbar stad. 

Efter de lyckade testerna med elbussar fortsätter nu samarbete inom Electri City med breddat fokus på både marina lösningar med elfärjor och elektrifierade byggarbetsplatser. Här kan du läsa mer på Electri Citys webbplats.

Framgångssagan linje 55 och EL16 går i mål – ger ringar på vattnet. Se filmen här på Electri City Göteborgs youtubekanal.

Nu får Göteborg, Mölndal och Partille 150 nya elbussar. Se filmen här på Västtrafiks youtubekanal. 

Publicerad 12 december 2020 (Uppdaterad 25 maj 2021)