Utsläppsfria och tystare maskiner används av Park- och naturförvaltningen i de arbeten som just nu görs i Färjenäsparken.

- Det är väldigt inspirerande att vara först ut med att testa eldrivna arbetsmaskiner och därigenom bana väg för omställningen till en maskinpark som är bättre för våra medarbetare, göteborgarna och miljön, säger Emil Björklund, förvaltningscontroller på park- och naturförvaltningen.

"Göteborgs Stad vill i tätt samarbete med branschen driva på elektrifieringen av bygg- och anläggningsmaskiner, inte minst i våra egna entreprenader. Det är en viktig pusselbit för att nå våra mål om hälsosamma livsmiljöer och minskat klimatavtryck."

Testerna med de utsläppsfria och tystare arbetsmaskinerna är första steget i projektet Electric Worksite, där Göteborgs Stad och flera andra tunga aktörer tar konkreta steg för att elektrifiera byggarbetsplatser. Med fokus på bland annat bygg- och anläggningsprojekt och gatuunderhåll testas hur eldrivna arbetsmaskiner kan fungera i verkliga miljöer i Göteborg.

- Göteborgs Stad vill i tätt samarbete med branschen driva på elektrifieringen av bygg- och anläggningsmaskiner, inte minst i våra egna entreprenader. Det är en viktig pusselbit för att nå våra mål om hälsosamma livsmiljöer och minskat klimatavtryck, säger Peter Lindgren, verksamhetsutvecklare elektrifierade transporter på trafikkontoret.

 

"Bygg- och anläggningssektorn i Sverige har enats om en gemensam färdplan med målet att minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent till 2030 och nå nettonollutsläpp år 2045."

Olika typer av arbetsmaskiner står får ungefär en sjättedel av transportsektorns totala utsläpp av växthusgaser i Sverige. Och just arbetsmaskiner som används inom industri- och byggsektorn (inkl. vägarbeten) står för en betydande del. Utsläppen från dessa maskiner har ökat med 40 procent sedan 1990. 

Bygg- och anläggningssektorn i Sverige har enats om en gemensam färdplan med målet att minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent till 2030 och nå nettonollutsläpp år 2045.

Bakom projektet Electric Worksite står: Volvo Construction Equipment, NCC, Göteborgs Stad, Chalmers Tekniska högskola, Lindholmen Science Park, Göteborg Energi, Johanneberg Science Park, Göteborgs Stads Leasing, RISE Research institutes of Sweden, ABB Electrifications Sweden, Riksbyggen, HSB Göteborg, Högskolan i Halmstad

Publicerad 15 september 2021 (Uppdaterad 16 september 2021)