Den pågående utbyggnaden av pendlingscykelbana på Kungsladugårdsgatan är en av de åtgärder som Göteborgs Stad får ekonomiskt stöd för genom stadsmiljöavtalen.

När riksdagen i december förra året beslutade om en tillfällig förstärkning av stadsmiljöavtalen för cykelåtgärder under 2021 och 2022 lämnade Göteborgs Stad in en ansökan om stöd för sex olika åtgärder, med en total kostnad på 64 miljoner kronor. För varje åtgärd angavs en motprestation.

Nu har Trafikverket beslutat att ge Göteborgs Stad stöd för samtliga åtgärder i ansökan. Stödet uppgår till 32 miljoner kronor, det vill säga 50 procent av den beräknade totalkostnaden.

– Vi har som tydligt mål att öka andelen cykelresor i staden. Det här stödet ger oss möjlighet att snabbare nå det målet, säger trafikdirektör Kristina Lindfors.

Utbyggnad av pendelcykelstråken

Göteborgs Stad är den kommun i landet som får störst andel av det totala beviljade stödet på 205 miljoner kronor i den här tillfälliga förstärkningen av stadsmiljöavtalen. De åtgärder som staden nu får ekonomiskt stöd för att genomföra är framför allt delar i utbyggnaden av pendlingscykelstråken.

– Pendlingscykelnätet blir allt viktigare för att Göteborg ska upplevas som en cykelvänlig stad, inte minst eftersom elcyklingen har ökat. Därför prioriterar vi att utveckla pendlingscykelstråken och åtgärda saknade länkar. De åtgärder som vi nu får statligt stöd för att genomföra är viktiga etapper för att få sammanhängande stråk för cyklister, säger Kristina Lindfors.

Åtgärderna ska genomföras någon gång under perioden 2021-2022 och motprestationerna, som bland annat är åtgärder inom Mobility Management och minskad bredd på bilkörfält där cykelvägnätet nu ska byggas ut, ska genomföras under 2021-2023.

Här är åtgärderna som Göteborgs Stad får bidrag för:

  1. Aröds industriväg (lokalt cykelnät)
  2. Gamlestadsvägen, Lars Kaggsgatan – Agnesbergsvägen (pendlingscykelbana)
  3. Kungsladugårdsgatan, Högsbogatan- Ståthållaregatan (pendlingscykelbana)
  4. Torpavallsgatan Kaggeledsgatan-Billerudsgatan (pendlingscykelbana)
  5. Förstamajgatan, Tideräkningsgatan-Adventsvägen (Cykelbana - övergripande cykelvägnät inkl. gångbana)
  6. Mölndalsvägen (pendelcykelstråk)

Läs mer om Cykelstaden Göteborg

Publicerad 8 mars 2021 (Uppdaterad 23 mars 2021)