Elektriska arbetsmaskiner som den på bilden kommer bli allt vanligare på byggarbetsplatser.

Med fokus på bland annat bygg- och anläggningsprojekt och gatuunderhåll, kommer vi inom projektet Electric Worksite II att testa hur eldrivna arbetsmaskiner kan fungera i verkliga miljöer i Göteborg.

Bygg- och anläggningssektorn i Sverige har enats om en gemensam färdplan med målet att minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent till 2030 och nå nettonollutsläpp år 2045. För att detta ska bli möjligt behöver elektrifieringen inom sektorn snabbas på. Detta för också med sig nyttor i form av minskade luftföroreningar och lägre bullernivåer.

Del av ElectriCity

Projektet Electric Worksite II är en del av samarbetet ElectriCity Göteborg, där trafikkontoret representerar Göteborgs Stad.

Bakom projektet står: Volvo Construction Equipment, NCC, Göteborgs Stad, Chalmers Tekniska Högskola, Lindholmen Science Park, Göteborg Energi, Johanneberg Science Park, Göteborgs Stads Leasing, RISE Research institutes of Sweden, ABB Electrification Sweden, Riksbyggen, HSB Göteborg, Högskolan i Halmstad.

Från Göteborg stad deltar trafikkontoret, park- och naturförvaltningen samt miljöförvaltningen.

Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Publicerad 23 juni 2021 (Uppdaterad 23 juni 2021)