Idag finns en 3 m bred dubbelriktad cykelbana och en 2 m bred gångbana, separerad av en grönyta tillika skyfallsfördröjning, från St Olofsgatan – Swedenborgsplatsen.

Det nya pendlingscykelstråket från St Olofsgatan- till Swedenborgsplatsen är cirka 2,6 km långt och ansluter till en befintlig gång- cykelbana vid St Olofsgatan väster ifrån. Vid Swedenborgsplatsen ansluter vi till ett färdigt pendlingscykelstråk som går vidare in mot stan eller ut mot Tuve.

På sträckan cyklar det cirka 400 cyklister per dag. Nu finns det förutsättningar för många fler.

Sträckan St Olofsgatan-Hisingsleden ska projekteras i höst-vinter 2021-2022 och byggas under 2022–2023.

Läs mer i Vårt Göteborg.

Publicerad 8 oktober 2021 (Uppdaterad 11 oktober 2021)