År 2020 förstärkte vi cykelnätet med saknade länkar, för att göra cykelnätet ”helt”. Vi har uppgraderat pendlingscykelstråk i Munkebäck och Fräntorp samt kompletterat tidigare saknade länkar på Kärralundsgatan, Ulfsparregatan – Munkebäcksgatan, Toredalsgatan, del av Hjalmar Brantingsgatan – Toleredsgatan, Karl Johansgatan och Kustgatan – Såggatan.

Vi har också byggt stadens första cykelparkeringshus i Gamlestaden med plats för 600 cyklar! Cykelställ med väderskydd har byggts vid 10 hållplatser och dessutom har vi gjort massor av mindre cykelframkomlighetsåtgärder. Vi har exempelvis; 

  • sänkt kantsten
  • justerat refuger
  • förbättrat vägmarkeringar och skyltningar
  • förbättrat räcken vid trafiksignaler
  • justerat brunnar
  • flyttat fasta hinder intill cykelbanor

Flera cykelbanor har fått ny beläggning, vi har tagit fram och installerat ett helt nytt lånecykelsystem i Styr & ställ 2 och gjort en attitydundersökning hos cyklisterna. 

Sist men inte minst har vi också gjort tillfälliga cykelåtgärder för att underlätta cykling med syfte att mildra de negativa effekter som coronavirusets utbrott har fört med sig för stadens besöksnäring.

År 2020 ökade cyklandet i Göteborg med 8%. Vi vill att du som cyklar ska kunna ta dig fram snabbt, enkelt och säkert till målpunkter nära och långt bort i Göteborg. Och arbetet med att göra Göteborg till en attraktiv cykelstad pågår för fullt. 

Publicerad 25 mars 2021 (Uppdaterad 25 mars 2021)