Det är en ny gång- och cykelbana uppifrån Sandspåret i Hjällbo och ner till Göta älv. Denna gång- och cykelbana byggs längs Agnesbergsvägen som korsar under motorvägen (E45:an). Nere vid älven finns redan gång- och cykelbanor söderut mot centrala Göteborg och norrut mot Agnesberg.

Det är också ny gång- och cykelbana på två olika sträckor längs Rävebergsvägen som är den stora genomfartsvägen från söder till norr i Angeredsområdet. Det finns redan gång- och cykelbanor längs delar av Rävebergsvägen men nu ska saknade sträckor byggas dels från brandstationen och norrut till korsningen med Hästhagen, dels den sista biten upp till Lövgärdet i norr.

"Dessa tre nya gång- och cykelbanor i Hjällbo och Angered är planerade att byggas i år och nästa år (2021-2022)."

Dessa tre nya gång- och cykelbanor i Hjällbo och Angered är planerade att byggas i år och nästa år (2021-2022). De kostar sammanlagt cirka 16 miljoner kronor att bygga. Hälften får Göteborgs Stad själv stå får medan staten alltså står för den andra halvan.

Tidigare i år beviljades Göteborg Stad 32 miljoner kronor i stadsmiljöbidrag till andra cykelsatsningar i staden. Syftet med bidragen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att öka andelen hållbara personresor (kollektivtrafik och cykeltrafik) eller för hållbara godstransportlösningar i städer.

Publicerad 15 oktober 2021 (Uppdaterad 15 oktober 2021)