Vi har valt Näset i Västra Frölunda som testområde för att det är ett väl avgränsat område, vilket skapar bra förutsättningar för att genomföra ett sådant här test.

Vad är smart belysning?

När trafikkontoret beställer en anläggning är kravet idag att leverantören kan leverera en armatur som kan ge 20 procent mer ljus än det behov som finns på platsen där armaturen ska installeras. Anledningen till detta är att man då efter besiktning kan finjustera ljusstyrkan för att hamna på precis rätt nivå för just den platsen där armaturen står.

Fördelen med den här typen av belysning är bland annat att armaturens livslängd ökar, eftersom man inte behöver ta ut max effekt hela tiden. En armatur med högre effekt har också fler lysdioder, vilket minskar risken för bländning.

Hur går testet till?

Under två veckor, med start torsdag 3 november, kommer vi att halvera ljusstyrkan i flera belysningspunkter i Näset. Lamporna kommer att tändas och släckas vid samma tidpunkt som vanligt, men kommer att lysa med halv effekt under tiden de är tända.

Har du synpunkter eller frågor om testet kan du höra av dig till Göteborgs Stads kontaktcenter genom att mejla till goteborg@goteborg.se, eller ringa på telefon 031-365 00 00.

Publicerad 10 november 2022 (Uppdaterad 10 november 2022)