Elbussarna blir allt fler.

Vad?

Göteborgs Stad deltar i flera utvecklingsprojekt tillsammans med andra städer, näringslivet, akademin, trafikoperatörer och andra för att bygga kunskap och få fram lösningar för ett mer hållbart resande och transportsystem. Samarbetet tog bland annat fart genom jubileumssatsningen Smart trafik. Genom att delta och upplåta stadens miljöer för att testa nya innovationer, bidrar vi till att skapa förutsättningar för en mer hållbar stad med ett fossilfritt transportsystem. 

Varför?

Resor och transporter i Göteborg måste bli mer hållbara för att vi ska ha en god framkomlighet i en växande stad och för att vi ska kunna nå våra miljö- och klimatmål, med minskade utsläpp.  Det handlar om att använda ytorna i staden på ett mer effektivt sätt, främja hållbara transportsätt och minska utsläppen från trafiken. Förhoppningen är att arbetet med de de nya mobilitetslösningarna, exempelvis inom elektrifiering, digitalisering och självkörande fordon, ska bidra till bättre miljö, ökad trafiksäkerhet samt mer tillgängliga och attraktiva stadsmiljöer i Göteborg. 

Hur?

Arbetet med att få fram de nya mobilitetslösningarna bedrivs i ett stort antal innovationsprojekt som Göteborgs Stad deltar i. Ett exempel är ElectriCity där lösningar för elektrifierade transporter utvecklas och testas. Samarbetet har bl a banat väg för den stora utrullningen av elbussar i kollektivtrafiken i Göteborg. 

Ett annat utvecklingsområde är geofencing, Geofencing är en digital, geografisk zon där uppkopplade fordon kan regleras digitalt på olika sätt. Med geofencing kan man bland annat reglera vilken hastighet fordon får ha i vissa zoner. Göteborgs Stad är drivande i utvecklingen av geofencing och har tillsammans med Trafikverket och andra aktörer tagit fram en handlingsplan för att införa geofencing i större skala i våra städer.

Vem?

I Göteborg Stad är det främst, men inte enbart, trafikkontoret som driver och deltar i utvecklingsprojekt. I projekten deltar andra städer, företag i fordonssektorn, universitet och forskningsinstitut, trafikbolag och andra. Några av projekten är internationella.

Smart Trafik

Resan mot ett smartare Göteborg

Publicerad 24 augusti 2021 (Uppdaterad 9 februari 2022)