Under tiden ett stadsutvecklingsområde planeras och byggs är det många olika aktörer inom Göteborgs stad som är med i planering, utformning och byggande.

Publicerad 12 september 2021 (Uppdaterad 13 januari 2022)