Under tiden ett stadsutvecklingsområde planeras och byggs är det många olika aktörer inom Göteborgs stad som är med i planering, utformning och byggande.

Lär dig mer om stadsutvecklingsprocessen

I tre filmer låter vi experter svara på göteborgarnas vanligaste frågor om stadsutvecklingen i Göteborg.

Illustration i grönt och rosa som i 12 steg visar hur Göteborg planerar och bygger stad.

Så ser stadsutvecklingsprocessen ut från översiktsplanering till färdiga stadsutvecklingsprojekt. Det är i stegen samråd och granskning att du som göteborgare kan lämna synpunkter på en detaljplan.

Publicerad 12 september 2021 (Uppdaterad 9 november 2022)