Visualiseringar och animeringar är en viktig del av stadsutvecklingsarbetet i Göteborg.

Så går det till att bygga stad

Att stadsutveckla en långsiktigt hållbar stad tar tid och många aspekter måste beaktas. Här kan du utforska hur Göteborgs Stad arbetar med stadsutveckling.
Publicerad 15 februari 2018 (Uppdaterad 11 maj 2021)