Visionsbild Sverigehuset. Bild: Semrén&Månsson/ZynkaVisual.

Vad?

Göteborgs stad arbetar med gestaltning i många processer, främst i samband med myndighetsutövningen när detaljplaner tas fram och bygglov hanteras. I arbetet med ny översiktsplan så hanteras även frågan om arkitektur.

Var?

Gestaltad livsmiljö handlar om den fysiska miljön i staden och berör både väggar och golv i hela staden i våra gemensamma stadsrum.

Varför?

Gestaltnings- och arkitekturfrågor väcker ofta intresse och engagerar många. Gestaltningen av stadens byggnader och rum är ett komplext samspel mellan myndigheter, politiker, fastighetsägare, fastighetsutvecklare och alla som bor och verkar i staden. För att säkra långsiktigt hållbara arkitektoniska värde behövs samtal, kunskapsbyggande och samarbete kring frågorna.

Vem?

I Göteborgs stad är det Stadsbyggnadskontoret som hanterar frågorna om arkitektur.

Kontakt

  • Ann Bergermark Rintala
  • Kommunikationsansvarig
Publicerad 6 maj 2021 (Uppdaterad 10 januari 2023)