Vad?

Gestaltningsprocessen skiljer sig mycket från projekt till projekt. Ibland är det mest lämpligt att arrangera en arkitekttävling eller parallellt uppdrag tidigt i processen innan en detaljplan har startats, som vid Svenska Mässans fjärde torn eller Karlatornet. Ibland blir det aktuellt att arrangera en arkitekttävling när detaljplanen är klar, till exempel för Global Business Gate, vid Masthuggskajen, eller vid Västlänkens östra uppgång. 

Det finns flera olika former av kvalificerade gestaltningsprocesser som till exempel arkitekttävlingar, parallella uppdrag eller workshop-processer.

Hur?

Märkes och karaktärsbyggnader

Märkes- och karaktärsbyggnader kräver särskild omsorg. Vi rekommenderar då byggaktören att ha en mer kvalificerad gestaltningsprocess, genom till exempel en arkitekttävling eller parallella uppdrag. När vi har resurser ställer vi gärna upp i juryarbetet i de processerna, och då är den personen aldrig med i myndighetsbesluten kopplade till just det ärendet, förklarar Birgitta Lööf, processledare stadsbyggnad på stadsbyggnadsförvaltningen

Pågående tävlingar och parallella uppdrag

Urval av pågående arktitekturtävlingar och parallella uppdrag i Göteborg där stadsbyggnadsförvaltningen medverkar:

 • Närsjukhus Wieselgrensplatsen. Arrangör: Västfastigheter.
 • Norr om Nordstan, entrébyggnad. Arrangör: Nordstans samfällighet.

Tidigare tävlingar och uppdrag

Urval av avslutade arkitekturtävlingar och parallella uppdrag i Göteborg där stadsbyggnadskontoret medverkat:

 • Brunnsparkens cafébyggnad. Arrangör: Fastighetskontoret.
 • Harry Hjörnes Plats. Arrangör: Trafikontoret.
 • Avenyn och Götaplatsen. Arrangör: Göteborgs Stad i samverkan med fastighetsägarna, genom stadsbyggnadskontoret.
 • NK-kvarteret. Arrangör: Hufvudstaden.
 • Capella (Karlavagnsplatsen). Arrangör: Serneke och Hemsö Fastighets AB.
 • Ullevi kontor & Tennis, Heden 47:2. Arrangör: Wallenstam.
 • Lennart Torstenssons gata 9. Arrangör: Hökerum.
 • Cirkus Lorensberg. Arrangör: Serneke.
 • Rya Bioångpanna. Arrangör: Göteborg Energi AB 
 • F2 Masthugget 28:9. Arrangör: Elof Hansson Fastigheter och Riksbyggen Ekonomisk Förening
 • Nya universitetsbiblioteket. Arrangör: Akademiska Hus.
 • Västlänken station Centralen, östra uppgången (yttre gestaltning). Arrangör: Jernhusen.
 • Rambergsvallen. Arrangör: stadsbyggnadskontoret.
 • Masthuggskajen. Arrangör: Älvstranden Utveckling.
 • Global Business Gate. Arrangör: Elof Hansson/Alecta.
 • Kvarteret Kromet. Arrangör: Vasakronan.
 • Botaniska trädgården. Arrangör: Västfastigheter.
 • Smyrnakyrkan. Arrangör: Smyrnakyrkan.
 • Västlänken Station Haga. Arrangör trafikkontoret och park- och naturförvaltningen
 • PlusOne Svenska Mässan, arrangör Svenska Mässan
 • Selma park. Arrangör: park- och naturförvaltningen
 • Bergsjöns kulturhus. Arrangörer: Higab och SDF Östra Göteborg (fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen)
 • Campus Näckrosen med Nya konst. Arrangör: Akademiska Hus.
 • Karlastaden. Arrangör: Serneke.
 • Hisingsbron. Arrangörer trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret.
 • Handelshögskolan. Arrangör: Akademiska Hus.

Kontakt

 • Ann Bergermark Rintala
 • Kommunikationsansvarig
Publicerad 6 maj 2021 (Uppdaterad 19 januari 2023)