Vad?

Arkitekturutskottet har arbetat på stadsbyggnadsdirektörens uppdrag för att föra samtal om god gestaltad livsmiljö och ge rekommendationer vad gäller gestaltningsfrågor och kvalitetsnivå.

Stadsbyggnadsdirektören beslutade 2022-12-19 om att avsluta arkitekturutskottet i samband med att stadsbyggnadskontoret avslutades som förvaltning.

– God arkitektur och god gestaltad livsmiljö är viktigt för Göteborg och göteborgarna. I samband med att vi nu går in i en ny stadsutvecklingsorganisation med nya nämnder och förvaltningar ser vi också över styrformerna inom förvaltningen för bland annat god gestaltad livsmiljö. Utifrån detta avslutas arkitekturutskottet och dess arbetsform och vi skall se över hur vi ytterligare skall utveckla arbetssätten för att nå en högre och mer sammanhållen kvalitetsnivå inom gestaltning, säger Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör.

Kontakt

  • Ann Bergermark Rintala
  • Kommunikationsansvarig
Publicerad 11 maj 2021 (Uppdaterad 4 januari 2023)