Vinnande förslaget för Cirkus Lorensberg, "Cirkusplatsen". Visionsbild: OKK+/Sandellsandberg Arkitekter/GAJD Arkitekter.

Cirkustomten med sitt centrala läge i Lorensbergsparken, mellan Kungsportsavenyn och Södra vägen, har flera gånger benämnts som en av Sveriges mest attraktiva tomter med stort kulturhistoriskt värde. 

– Vi har gjort en kvalificerad designprocess kring en synlig och viktig tomt i staden. Fyra bra förslag med olika lösningar på förhållandet till parken och till stenstaden bedömdes. Utvalt förslag bedömdes ha löst detta på bästa sätt avseende på stråk, offentliga rum och hopläkning av denna viktiga plats, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs Stad.

"Cirkusplatsens komposition av färgsprakande och lekfull arkitektur bjuder in till omsorgsfullt utformade stadsrum"

Efter avslutad prekvalificeringsprocess i mars 2021 fick fyra arkitektteam i uppdrag att ta fram var sitt förslag för utformningen av bostäder, verksamheter och parkeringsgarage på Cirkustomten – ett av Göteborgs mest centrala lägen. De fyra arkitektteamen har tillsammans med bedömningsgruppen jobbat fram sina förslag som slutredovisades i december 2021.

– Cirkusplatsens komposition av färgsprakande och lekfull arkitektur bjuder in till omsorgsfullt utformade stadsrum och blir ett välavvägt tillskott till den historiska stenstaden, menar Anna Berencreutz, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret och som suttit med i juryn.

Bedömningsgruppen, som bestått av representanter från Serneke, Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter utsåg arkitektteamet OKK+/Sandellsandberg Arkitekter/GAJD Arkitekters förslag "Cirkusplatsen" som det bäst lämpade. Bedömningsgruppens rekommendation lyder: "Genom sitt starka unika konceptuella grepp, väl grundat i platsens själ, sin arkitektur, sina bostadskvaliteter samt en robusthet för ett genomförande rekommenderar bedömningsgruppen team OKK+/Sandellsandberg/GAJDS förslag Cirkusplatsen till vidare bearbetning och utgångspunkt för vidare planprocess i samarbete med Göteborgs Stad".

Serneke vann markanvisningstävlingen för projektet Cirkus Lorensberg 2016. Detaljplanearbetet påbörjades i september 2020 och beräknas preliminärt vara klart under 2024.

Publicerad 15 februari 2022 (Uppdaterad 15 februari 2022)