Fotograf: Frida Winter.

Göteborgs Stads planerande förvaltningar har ett samverkansavtal med Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) på Chalmers tekniska högskola.

Målet med avtalet, som gäller till 2031, är att samarbeta långsiktigt och strategiskt för att gemensamt bidra till en hållbar stadsutveckling.

– Det här gör att vi kan förstå varandras utmaningar bättre, ha bra dialoger och jobba närmare varandra. Då kan vi också få till snabbare tillämpningar och se till att forskningsresultat kommer till nytta i stadsutvecklingen. Ett bra exempel på samarbete är de stadsformsmodeller som vi nu implementerar, säger Henrik Kant, direktör på stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad.

"Det här gör att vi kan förstå varandras utmaningar bättre, ha bra dialoger och jobba närmare varandra. Då kan vi också få till snabbare tillämpningar och se till att forskningsresultat kommer till nytta i stadsutvecklingen."

Minskar glappet mellan forskningsresultat och praktik

Avtalet ska täcka in hela kunskapstriangeln: utbildning, forskning och innovation. Samarbetet gör det möjligt att sätta utbildningar och forskning i relation till vad som händer och behövs i staden. Ett viktigt område är att öka nyttan av forskningen i den praktiska tillämpningen i staden.

– Staden är vår lärobok och ett bra studieobjekt, det vi gör och forskar om finns i staden. Att förankra utbildningen och forskningen i de lokala problemen och kontexten gör oss attraktiva. Vi vill att forskningsresultat omsätts i praktiken. Nu skapar vi möjlighet till långsiktighet och struktur, som är förankrat i organisationerna, säger Stefan Forseaus Nilsson, prefekt ACE, Chalmers.

Det ger också förvaltningarna bättre koll på vad som händer i forskningen inom hållbar stadsutveckling och stadsbyggnad. Att hela tiden utvecklas och kunna implementera goda praktiker som är framarbetande är jätteviktigt. Ett exempel är digitalisering och verktyg i gestaltningsprocessen som ökar vår förmåga att arbeta komplext.

"Vi vill att forskningsresultat omsätts i praktiken. Nu skapar vi möjlighet till långsiktighet och struktur, som är förankrat i organisationerna."

Morgondagens stadsutvecklare

För att skapa hållbar stadsutveckling behövs välutbildade arkitekter och ingenjörer, ett effektivt forskningsarbete samt en gemensam diskussion om vad morgondagens stadsutvecklare ska rustas för. Det handlar om både grundutbildning och spetskompetens. Att bygga gemensam kunskap och förstå den framtida professionen är en viktig del av arbetet.

– Vi behöver både det holistiska synsättet och specialisterna. Har vi rätt verktyg att hantera alla utmaningarna? Är de forskningsbara och hur hittar vi finansiering? Det är viktiga frågor, säger Henrik Kant.

Med ett tätt samarbete kan framtida arbetskraft inom samhällsbyggnadssektorn få med sig den kunskap de behöver, och vi kan ta till oss ny kunskap från forskningen.

Målet är att existerande och framtida kunskaper ska bidra till en hållbar utveckling i Göteborg med både konkurrenskraftig akademi och attraktiv stad.

"Vi behöver både det holistiska synsättet och specialisterna. Har vi rätt verktyg att hantera alla utmaningarna? Är de forskningsbara och hur hittar vi finansiering? Det är viktiga frågor."

Bakgrund till samverkansavtalet

Chalmers, Göteborgs universitet och Göteborgs Stad har sedan tidigare tecknat en avsiktsförklaring kring samarbete inom fyra tematiska fokusområden:

  • Stadsutveckling
  • Välfärdsfrågor
  • Ett fossilfritt Göteborg
  • Demokrati och styrning

Avsiktsförklaringen ska skapa förutsättningar för ett fortsatt och fördjupat samarbete med fokus på långsiktig kunskaps- och kompetensförsörjning. Syftet är att säkerställa och utveckla Göteborgs position som en ledande och attraktiv kunskapsregion i Europa.

Det här samverkansavtalet är en viktig del av arbetet i fokusområdet stadsutveckling.

Publicerad 12 april 2022 (Uppdaterad 12 april 2022)