Digital visualisering av Hisingsbron.

Digital visualisering av Hisingsbron och området runtomkring

Hösten 2021 kommer hela Hisingsbron stå klar men redan nu kan du få en glimt av hur bron kommer att bli. Projekt Hisingsbron har tagit fram en digital visualiseringsfilm över Hisingsbron och området runtomkring. Detta är en visualisering vilket innebär att detta inte visar exakt hur det blir utan vissa avvikelser kan förekomma.

 

Nyfiken på Gamlestadens utveckling?

Genom Virtual Reality (VR) kan du ser hur det kan tänkas bli i stadsdelen i framtiden. Ta en virtuell promenad i de planerade kvarteren, strosa längs bryggan och upplev stadsdelen.
Gamlestaden i VR

Gamlestaden i VR

Mätning av flödet av fotgängare i centrum

Trafikkontoret har mätt flödet av fotgängare i centrala Göteborg med WiFi. Mätningen skedde i november 2018. Det är den mest omfattande mätningen av fotgängare som gjorts i Göteborg. Syftet var både att testa tekniken och att få en översikt av hur fotgängare rör sig i staden.

Filmer om flödet av gångtrafikanter i centrala Göteborg

Flöde av gångtrafikanter i centrala Göteborg

Historiska kikaren

På turistbyrån vid Kungsportsplatsen kan du uppleva Göteborg och Kungsportsplatsen på 1600-talet. Kikaren är uppbyggd av ett VR-headset, och om du vrider på kikaren kan du se dig omkring i omgivningen som det såg ut på 1600-talet. Gör gärna ett besök!

Här får en liten förhandskik i filmen nedan, på vad du kan se i historiska kikaren.

 

Visualisering av Älvstadens utveckling

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek när Älvstaden breder ut sig på båda sidor om älven. Genom att hela staden, möta vattnet och stärka den regionala kärnan skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk stad.

Älvstaden – nordens största stadsutvecklingsprojekt

Utveckling av Älvstaden

Kontakt

  • Eric Jeansson
  • Geodatastrateg
  • Telefonnummer: 031-368 17 83
  • Ann Bergermark Rintala
  • Kommunikationsstrateg
  • Telefonnummer: 031-368 19 54
Publicerad 18 oktober 2019 (Uppdaterad 7 mars 2022)