Utöver medverkan i detta projekt arbetar Göteborgs Stad med att bygga upp en egen digital tvilling – Virtuella Göteborg - där staden byggs upp i en 3D-modell för att kunna visualisera och simulera olika planeringsprojekt. Arbetet leds av stadsbyggnadskontoret men involverar samtliga förvaltningar som arbetar med stadsplanering.

- Vi har stor nytta av att Chalmers startar ett kompetenscentrum inom området där vi också medverkar, säger Eric Jeansson som är geodatastrateg på stadsbyggnadskontoret. Chalmers kommer att kunna använda vår tvilling som grund för sin tillämpade forskning och vi kommer att kunna använda forskningsresultat för att utveckla vår egen stadsplanering.

Med en digital version av staden kan man bland annat arbeta smartare och mer effektivt med samhällsplanering och trafikfrågor, men också underlätta dialogen med medborgarna om kommande förändringar i staden. Bland annat kommer man genom VR (Virtual Reality) kunna ta del av Göteborgs framtida utveckling. 

Göteborg är den stad i Sverige som kommit längst med att utveckla en digital tvilling, målsättningen är att den ska vara klar att användas 2021 då staden firar 400-årsjubileum.

Göteborg är den stad i Sverige som kommit längst med att utveckla en digital tvilling, målsättningen är att den ska vara klar att användas 2021 då staden firar 400-årsjubileum.

- Genom de satsningar som nu görs inom Göteborgs Stad, Chalmers och Lindholmen Science Park kommer Västsverige att kunna ta plats som en av de ledande regionerna i världen inom området digitala tvillingar av städer, fortsätter Eric Jeansson. En digital tvilling hjälper oss att med framförhållning planera och förvalta vår stad utifrån de stora samhällsutmaningar som vi står inför.

Publicerad 28 juni 2019 (Uppdaterad 23 juli 2020)