Nu finns det en rapport och dessutom visualiseringar som visar hur flödena ser ut. Ta del av dem och se hur över 2 miljoner gångpassager fördelar sig över innerstan dygnet runt under fem dagar.

Det är den mest omfattande mätningen av fotgängare som gjorts i Göteborg. Syftet var både att testa tekniken och få en översikt av hur fotgängare rör sig i staden 

Det är den mest omfattande mätningen av fotgängare som gjorts i Göteborg. Syftet var både att testa tekniken och få en översikt av hur fotgängare rör sig i staden. 

Resultatet ger oss möjlighet att se till både de absoluta flödena, men också gators och platsers användning i relation till varandra, men också skillnader i rörelser mellan dag och natt.

Mätningen gjordes tillsammans med Sweco och Bumbee Labs och har visualiserats som filmer tillsammans med stadsbyggnadskontoret i Unreal Engine 4.

Publicerad 24 juni 2019 (Uppdaterad 23 juli 2020)