I veckan deltog bland andra stadsbyggnadskontorets Eric Jeansson i en digital workshop med ett flertal städer och universitet i USA.

I veckan deltog bland andra stadsbyggnadskontorets Eric Jeansson i en digital workshop med ett flertal städer och universitet i USA.

– Digitala tvillingar för städer kommer att ge oss många möjligheter men det innebär också stora utmaningar såsom nya tekniska lösningar och nya samarbetsformer med näringslivet. Det är därför jätteviktigt att vi samverkar med andra städer, organisationer och företag, både i Europa och övriga världen, så att vi gemensamt kan hämta inspiration från varandra och komma lite längre, lita snabbare, menar Eric Jeansson, geodatastrateg på stadsbyggnadskontoret.

Tillsammans med den svenska ambassaden i Washington, USA, och ett team från projektet Virtual Gothenburg Lab, med representanter från flera företag i Göteborg, anordnade Visual Arena ett evenemang för deltagare i USA om samarbete inom digital tvilling. Deltagarna bjöds in till en workshop för att identifiera gemensamma intressen, utmaningar och möjligheter för vidare utveckling och samarbete inom områden som samhällsengagemang, smart mobilitet och stadsinfrastruktur. Deltagande städer var bl a New York, San Francisco, Philadelphia, Pittsburg, Atlanta, Austin och Las Vegas.

Göteborgs Stad bygger just nu en digital tvilling – Virtual Gothenburg. Tvillingen är en 3D-version av staden och täcker ett område på 700 kvadratkilometer. Kopplad till tvillingen är en testmiljö, kallad Virtual Gothenburg Lab, där akademi, näringsliv och offentlig sektor arbetar tillsammans för att säkerställa att den digitala tvillingen blir ett effektivt och användbart verktyg för att lösa olika samhällsutmaningar. Testerna har belyst möjligheter för hur en digital tvillingstad kan användas och hur den kan fungera som en arena för samarbete mellan kommersiella aktörer, stadsplanerare, tvillingstäder och vetenskapliga forskare.

– Workshopen identifierade frågor kring vikten av att hantera data på ett strukturerat sätt och möjligheterna att använda spelmotorer och andra visualiseringslösningar för kommunikation och förståelse av komplexa frågor, säger Eric Jeansson.

Nästa steg blir att digitalt delta i Smart City Connect-konferensen i Washington i oktober.

Publicerad 8 september 2021 (Uppdaterad 13 september 2021)