Två av pilotprojekten för testbädden Virtual Gothenburg Lab har dragit igång.

- Genom testbädden Virtual Gothenburg Lab, skapas en unik möjlighet att testa visuella, digitala och virtuella arbetssätt i Virtuella Göteborg, med syfte att utveckla användbarheten av den digitala tvillingen, säger Eric Jeansson, geodatastrateg stadsbyggnadskontoret.

Nyligen skedde en delrapportering för övriga projektdeltagare, där några av projektparterna berättade hur arbetet hittills har gått. 

Pilotprojekt 1 Centralenområdet

Centralenområdet kommer att vara ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden framöver. I framtiden ska stadsmiljön kännetecknas av ett rikt folkliv med fokus på kultur och grönområden. Samtidigt kommer Centralenområdet fortsatt att vara ett viktigt nav för bil- och kollektivtrafik. I simuleringar undersöker pilotprojektet Centralenområdet hur man ska kunna stötta trafikkontorets arbete med trafikplanering.
För att i ett tidigt skede bedöma hur stadsmiljön upplevs ur olika perspektiv, såsom trygghet, trängsel och bullernivå, kan visualisering och interaktion vara ett kraftfullt verktyg för tjänstepersoner, beslutsfattare men också för medborgare. Hur känns centralenområdet när man är barn? Hur rör sig gamla människor? Genar människor över spårvagnsspåren när det börjar regna? Det är några av frågorna som kommer att undersökas innan pilotprojektet avslutas i januari 2021.

Pilotprojekt 2 Stadens silhuett

Hur kan man designa och fatta beslut om framtida Göteborg och dess silhuett? Göteborg växer och trycket är fortsatt stort på att få bygga, särskilt i de centrala delarna av staden. För att skapa rätt förutsättningar för laboration, analys och konsekvensbelysning behöver planering av bebyggelse ta hänsyn till stadens silhuett i form av historia och karaktärsdrag. Detta diskuteras i det andra pilotprojektet som benämns Stadens silhuett.
Genom verktyg för visualisering, analys och kommunikation kommer pilotprojektet skapa förutsättningar för att agera i tidigt skede i beslutsfattandet. Målsättningen är att titta på ett verktyg, arbetssätt eller metod som kan effektivisera arbetet med Göteborgs form.

Virtual Gothenburg Lab

Göteborgs Stad tar från och med 2020 fram en digital tvilling, Virtuella Göteborg. Det är en kopia av staden som vi ser när vi är ute och går på gatan - det vill säga den fysiska miljön. Genom testbädden Virtual Gothenburg Lab, skapas en unik möjlighet att testa visuella, digitala och virtuella arbetssätt i Virtuella Göteborg, med syfte att utveckla användbarheten av den digitala tvillingen.
Virtual Gothenburg Lab är en testbädd som möjliggörs tack vare finansiering från Vinnova. Inom projektet samverkar akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Publicerad 13 november 2020 (Uppdaterad 7 september 2021)