Lokalförvaltningen jobbar aktivt för att öka jämställdhet och utsågs nyligen till en av Sveriges mest jämställda arbetsplatser. Foto: Lo Birgersson, Göteborgs Stad

Det är Nyckeltalsinstitutet som har utsett lokalförvaltningen till en av Sveriges mest jämställda arbetsgivare.
- Det är oerhört glädjande och ett kvitto på att vi är på god väg och redan har uppnått bra resultat i de medvetna satsningar som vi gjort och gör för att öka jämställdheten på lokalförvaltningen, och även visa andra hur det borde vara, säger Marie Bake som är lokalförvaltningens HR- och kommunikationschef.

Motiveringen lyder: ”Lokalförvaltningen har uppnått högsta resultat i Nyckeltalsinstitutets Jämställdhetsindex Jämix i sin bransch. En kvantitativ kartläggning av hur jämställda organisationens arbetsvillkor är för män och kvinnor, likaså arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.”

Det innebär att vi har goda karriärmöjligheter för anställda oavsett kön, har jämställd högsta ledning och att manliga medarbetare tar ut föräldraledighet i lika hög utsträckning som kvinnliga.

Två satsningar på ökad jämställdhet

Bygg- och fastighetsbranschen är en traditionellt manlig bransch. På lokalförvaltningens projektavdelning, som planerar och beställer byggprojekt, är 45 procent av medarbetarna kvinnor. Motsvarande siffra för hela lokalförvaltningen är 39 procent.

Lina Cavallin, som är projektavdelningens chef, säger att engagemanget för ökad jämställdhet är stort såväl på projektavdelningen som på förvaltningen överlag.
- En av våra projektledare, William Stensönes, är medförfattare till Färdplan - En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch som är en guide för beställare och entreprenörer att nå större jämställdhet och därmed bli mer attraktiva som arbetsgivare för fler bygg- och anläggningsarbetare som inte tillhör normen, vilket är vita män. Branschen är i stort behov av att lösa framtidens kompetensförsörjning, och där är ökad jämställdhet i branschen en lösning”, säger Lina Cavallin.

De positiva effekterna av ökad jämställdhet, är ökning av innovation, utveckling och kompetensförsörjning i branschen. Rapporten som LF bidragit till, konstaterar: ”En ojämlik arbetsplats präglad av homogenitet och machokultur är en oattraktiv arbetsplats för den som inte tillhör normen.”

Framöver så står lokalförvaltningen inför att börja kravställa jämställdhet vid upphandling av entreprenörer, precis som på samma sätt inom miljö, kompetens och pris.
- Vi har samlat vår kompetens inom förvaltningen och inspirerats av andra organisationer i offentlig sektor som gjort samma resa, och kommer att lansera jämställd upphandling under våren, berättar Lina Cavallin.

Publicerad 4 maj 2022 (Uppdaterad 9 maj 2022)