En av de viktigaste, och vanligaste, frågorna om stadsutvecklingen i Göteborg handlar om hur den vanlige göteborgaren kan vara med och påverka. I detta avsnitt får vi ta del av konkreta exempel på när göteborgare påverkat utvecklingen. Vi får också veta mer om den demokratiska processen och hur du kan vara med och påverka om du är ung i staden.

Medverkande är Viveca Risberg, projektledare, och Mie Svennberg, översiktsplanerare med fokus på barn och unga, från stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad.

Publicerad 23 november 2020 (Uppdaterad 29 september 2021)