Nu har byggnadsnämnden tillstyrkt förslaget till ny översiktsplan. Att "tillstyrka" betyder att byggnadsnämnden tycker att planen är klar och att den ska gå till kommunfullmäktige för beslut. Eftersom en översiktsplan är så viktig för Göteborgs framtid – i den står hur mark och vatten ska användas men också hur vi ska tänka om vår utveckling – så är det viktigt att alla är överens om vad den ska innehålla.

Det som händer nu är att förslaget till ny översiktsplan går vidare i beslutsprocessen. Om allt går enligt planerna så kan den nya översiktsplanen för Göteborg antas under våren 2022.

Tidigare var fördjupningarna för översiktsplanen för centrala Göteborg och Högsbo-Frölunda egna planer. Nu ingår de i samma ärende som översiktsplanen. De tre har blivit en i beslutsprocessen. 

Här kan du läsa granskningsförslaget till ny översiktsplan.

Publicerad 18 december 2021 (Uppdaterad 10 januari 2022)