Översiktsplanen är kommunens långsiktiga vision för hur stadens mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas. Planen fungerar både som en samlad framtidsbild och som ett verktyg för att sätta enskilda beslut i ett större perspektiv.

I filmen berättar projektledarna för arbetet med översiktsplanen mer om tankarna med planen och om hur det är tänkt att olika delar av staden ska utvecklas i framtiden.

 

Översiktsplanen på webben

Översiktsplanen finns på en digital plattform som består av en karta där du kan zooma in och ut för att se det just du är intresserad av. Du kan också tända och släcka de olika lagren som finns i kartan för att få information om den framtida planeringen. 

Översiktsplan för Göteborg

Film om Göteborgs Stads översiktsplan
I filmen berättar projektledarna för arbetet med översiktsplanen mer om tankarna med planen och om hur det är tänkt att olika delar av staden ska utvecklas i framtiden.
Publicerad 12 december 2022 (Uppdaterad 12 december 2022)