Nu är granskningsperioden över för förslaget till ny översiktsplan och fördjupningarna av översiktsplanen för centrala Göteborg och Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden. Projektgrupperna bakom de olika planerna har nu börjat att titta på de inkomna synpunkterna och arbetet med att ta fram ett färdigt förslag är igång. När den nya översiktsplanen anses färdig, och alla synpunkter hanterats, ska planen tas till byggnadsnämnden för beslut, och sedan vidare till kommunfullmäktige för antagande. Det samma gäller förstås fördjupningarna för centrala Göteborg och Högsbo-Frölunda också.

Du har alltså haft möjlighet att påverka hur mark, vatten och den byggda staden ska utvecklas 

Översiktsplanen ska gå i linje med den politiska viljan – det vill säga att den ska stämma med den bild av framtiden som politikerna du röstat fram målat upp. Du har alltså haft möjlighet att påverka hur mark, vatten och den byggda staden ska utvecklas dels genom att lämna synpunkter under samråd och granskning, dels genom de parti du röstat på i kommunalvalet.

Översiktsplanen planeras att komma upp i byggnadsnämnden för godkännande nu i vinter

När byggnadsnämnden anser att förslaget till ny översiktsplan är klart, så godkänner de planen. En översiktsplan innebär att inriktningen för Göteborgs utveckling läggs fast för lång tid framåt, förslaget blickar 30-40 år fram i tiden. Efter att byggnadsnämnden godkänt förslaget till ny översiktsplan så går förslaget vidare till kommunfullmäktige för antagande. När fullmäktige antagit planerna börjar de gälla.

Översiktsplanen och fördjupningarna för centrala Göteborg och Högsbo-Frölunda planeras att komma upp i byggnadsnämnden för godkännande nu i vinter.   

Du kan fortsätta att titta på det förslag som var utställt på granskning tills den nya planen finns på plats.

Publicerad 1 juli 2021 (Uppdaterad 1 juli 2021)