Du vet väl att du fortfarande har möjlighet att tycka till om förslaget till ny översiktsplan för Göteborg? Översiktsplanen visar hur mark, vatten och det redan byggda ska utvecklas nu och för lång till framåt.

Fram till den 28 juni kan du lämna dina synpunkter på förslaget. Här finns en sammanfattande film som du kan se innan du dyker in i förslaget (du hittar det på oversiktsplan.goteborg.se) och får reda på mycket mer.

Publicerad 31 maj 2021 (Uppdaterad 29 september 2021)