Ett stort steg mot en ny översiktsplan för Göteborgs har tagit. Det är kommunstyrelsen som nu har skickat förslaget om ny översiktsplan för beslut i kommunfullmäktige. Det var i förra veckan som kommunstyrelsen beslutade att förslaget till ny översiktsplan var redo för ett politiskt beslut i fullmäktige.

– Det är kul att vi nu är ett steg närmare på vägen mot en antagen översiktsplan, säger Anna Olsson, projektledare för översiktsplanen, strategiska avdelningen på stadsbyggnadskontoret.

Kommunfullmäktige förväntas fatta besluta om den nya översiktsplanen vid sitt möte den 19 maj.

Vill du läsa förslaget som kommunfullmäktige ska fatta beslut om?

Då kan du läsa förslaget i länken nedan.

Publicerad 13 maj 2022 (Uppdaterad 13 maj 2022)