– Härligt att Göteborgs Stad nu har en aktuell översiktsplan! Ett resultat av ett gott arbete från alla inblandade i staden. Översiktsplanen pekar ut riktningen mot 2050, säger stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant på stadsbyggnadskontoret.

Göteborgs nya översiktsplan tar höjd för att Göteborg ska kunna fortsätta växa på ett hållbart sätt. Det ska uppnås genom att planera för en nära, sammanhållen och robust stad. 

Ta del av Göteborgs översiktsplan genom den nya digitala plattformen på adressen: https://oversiktsplan.goteborg.se/

Publicerad 28 juni 2022 (Uppdaterad 28 juni 2022)