Grönskande parkområden med gläntor, bryggor, promenadstråk och Göteborgs femte utflyktslekplats med konstnärliga lekskulpturer på temat form och fantasi. Det kan du som parkbesökare ta del av i Jubileumsparken våren 2022. Lagom till firandet av stadens 400-årsjubileum, sommaren 2023, ska även ett nytt flytande hamnbad stå klart.

Den 10 maj kl. 12.30 berättade stadsträdgårdsmästare Johan Rehngren och projektledare Malin Gustafsson, park- och naturförvaltningen, om hur Jubileumsparken i Frihamnen ska växa fram till och med 2023. 

Jubileumsparken är ett resultat av göteborgarnas önskemål om grönområden och att komma närmare vattnet, inför stadens 400-årsjubileum och byggandet av Älvstaden.

Sedan 2014 har prototyper som bad och bastu byggts i Frihamnen, på platsen för parken, tillsammans med göteborgarna. I januari 2021 började den första etappen av den permanenta parken att byggas.

Föredraget ingår i serien digitala föreläsningar under rubriken ”Den nya staden” som under flera år hållits på Stadsbiblioteket 300 m2, men som sedan i höstas har sänds digitalt.

Då föredragen är otextade kan vi på grund av tillgänglighetskäl enbart visa inspelningen 14 dagar efter publicering.

Den nya staden - Jubileumsparken

Den nya staden - Jubileumsparken

Publicerad 3 maj 2021 (Uppdaterad 31 maj 2021)