Nyfiken på framtidens Göteborg? Vid fem digitala lunchföreläsningar under hösten berättar stadsbyggnadskontoret om aktuella stadsutvecklingsprojekt under rubriken ”Den nya staden”.

Planen prövar en ny spårvägslänk som ska koppla ihop Södra Vägen med Skånegatan. Länken gör det möjligt att tillfälligt leda om spårvagnstrafiken vid stopp och större ombyggnationer, som renoveringen av kanalmurarna.

Se föredraget i efterhand

Då föredragen är otextade kan vi p.g.a. tillgänglighetskäl enbart visa inspelningen 14 dagar efter publicering. 

Publicerad 26 november 2020 (Uppdaterad 26 april 2021)